Ελληνική οικονομία

Απαιτείται να γίνει σοβαρή προσπάθεια αναδιάρθρωσης του παραγωγικού προτύπου, προς την πολυδιάστατη και βιώσιμη ανάπτυξη, προσελκύοντας τις αντίστοιχες επενδύσεις – Απαραίτητες οι συστηματικές μεταρρυθμίσεις

Ο υπουργός παρατήρησε αναφορικά με την προστασία της 1ης κατοικίας ότι μέχρι σήμερα παραμένουν δεκάδες χιλιάδες υποθέσεις σε εκκρεμότητα, εξαιτίας της συσσώρευσης στα Ειρηνοδικεία ανά την επικράτεια

Τα τελευταία στοιχεία της έρευνας PMI της IHS Markit για την πραγματική οικονομία έδειξαν τη σημαντικότερη μείωση παραγωγής και απασχόλησης από τότε που ξεκίνησε να διεξάγεται η έρευνα για την Ελλάδα - Κατάρρευση μεταποίησης και στην Ευρωζώνη