ελληνικό χρέος

Ο οίκος προβλέπει ισχυρή ανάπτυξη, ωστόσο αναμένει ρίσκα στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης - Χαμηλότερα ο «πήχης» για το 2022 και το 2023, με περαιτέρω αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,7%

Ένταση επενδύσεων, επιτάχυνση μεταρρυθμίσεων και δημοσιονομική πειθαρχίας το μείγμα για την ενίσχυση του ΑΕΠ - Για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα ο διοικητής της ΤτΕ προβλέπει θα διαμορφωθεί φέτος σε επίπεδα λίγο πάνω από το μηδέν

Scope ratings

Ποια είναι η ευπάθεια της ελληνικής οικονομίας η οποία περιορίζει την κρατική πιστοληπτική ικανότητα σύμφωνα με την Scope Ratings - Οι προβλέψεις για την εξέλιξη του χρέους - Τι αναφέρει για τις τράπεζες και σε ποιους τομείς διαπιστώνει πρόοδο

Η Moody’s, παρά το υψηλό δημόσιο χρέος της χώρας, δεν ανησυχεί εξαιτίας της δυνατότητας της ελληνικής οικονομίας να επιστρέψει σε θετικό πρωτογενές ισοζύγιο – Γιατί ο οίκος εκτιμά πως η επιβάρυνση του χρέους θα μειωθεί

Το στοίχημα επομένως για την κυβέρνηση η οποία απολαμβάνει ακόμα της εμπιστοσύνης του εκλογικού σώματος σύμφωνα με τις μετρήσεις, είναι να μην κάνει εκπτώσεις στις μεταρρυθμίσεις και να αποφύγει λάθη που τραυματίζουν την εικόνα της

Η χώρα σήμερα έχει άνετη και φθηνή πρόσβαση στις αγορές, ενώ διαθέτει και υψηλά αποθέματα ρευστότητας, μια ισορροπία που εύκολα όμως θα μεταβληθεί αν οι κεντρικές τράπεζες σαλπίσουν το τέλος των χαμηλών επιτοκίων ή αν αλλάξουν στη διεθνή οικονομία οι συνθήκες από απροσδόκητα σήμερα γεγονότα

Καλή η αισιοδοξία και οι θετικές σκέψεις, αλλά καλού κακού ας κρατάμε μικρό καλάθι για την επόμενη μέρα καθώς οι επιπτώσεις της πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο και οι αλλαγές που θα προκύψουν σε όλα τα επίπεδα από την παραγωγή και διακίνηση προϊόντων έως την απασχόληση είναι ακόμα μη προβλέψιμες