ΕΛΠΕ

Ο κ. Τόμας διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης τόσο σε εταιρείες Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Ορκωτών Ελεγκτών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όσο και ως Οικονομικός Διευθυντής

Σύμφωνα με στέλεχος αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας, στην διεθνή αγορά ομολόγων, οι ελληνικές εταιρείες που έχουν τα ανάλογα μεγέθη χρειάζεται να αντλούν κεφάλαια μεγαλύτερα των 200 εκατ. ευρώ

Την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για το έντονο ενδιαφέρον των διεθνών θεσμικών επενδυτών, που κάλυψαν το 50% της νέας έκδοσης εξέφρασε ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΠΕ κ. Ανδρέας Σιάμισιης