ενοίκια

H ΠΝΠ καθορίζει σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να μειώνεται το ενοίκιο κατά 40% κάτι που όπως προκύπτει, δεν αφορά στο σύνολο των ενοικίων αλλά μόνο σε αυτά επιχειρήσεων που αναστέλλουν τη λειτουργία τους

Πέρα από το σαφώς καλύτερο επιχειρηματικό κλίμα, τα μακροοικονομικά της ελληνικής οικονομίας παραμένουν προβληματικά δίχως να βοηθούν στη δημιουργία μιας στέρεης και αειφόρας ανάπτυξης

Το 2018, το μέσο ενοίκιο στην περιοχή της Αττικής αυξήθηκε κατά 7%, ενώ το 2019 ο ετήσιος ρυθμός αύξησης εκτιμάται στο 10% - Συνέπειες: Αύξηση της παλαιότητας και μείωση της επιφάνειας