ενοίκια

Πολλά δικαστήρια θεωρούν πως δεν επαρκεί το ηλεκτρονικό μισθωτήριο για την έκδοση διαταγής πληρωμής των μισθωμάτων. Τι πρέπει να προσέξετε εξ αρχής για να αποφύγετε μελλοντικά... τρεξίματα

Παρότι το τελευταίο διάστημα εν μέσω πανδημίας, οι τιμές στα ακίνητα έχουν πάρει την ανιούσα, η κρίση στην αγορά ακινήτων την τελευταία 10ετία αποτυπώθηκε σε όλα τα επίπεδα