'>

επιχειρηματίες

Aμοιβές εκατομμυρίων σε συμβούλους για να διαγραφούν χρέη 300 δισ. ευρώ -Από 2.000 ευρώ ξεκινά η «ταρίφα», ενώ διεκδικείται ποσοστό 3%-5% επί του ποσού που θα γλιτώσουν οι υπερχρεωμένοι επιχειρηματίες - Τι προβλέπουν οι συμβάσεις που υπογράφουν όσοι προσλαμβάνουν συμβούλους

Βροχή εξωδίκων από επιχειρηματίες στις τράπεζες για αναδιαρθρώσεις δανείων - Η άρνηση των τραπεζών στα σχέδια αναδιάρθρωσης που υποβάλλουν εταιρείες οδηγεί ακόμα και στην πτώχευσή τους για να αποφύγουν τυχόν ποινικές ευθύνες - Διόγκωση της απώλειας των θέσεων εργασίας

Απόρρητο Απόρρητο