ΕΣΠΑ

Η πρόταση του κ. Πιερρακάκη προβλέπει κονδύλια από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία θα τοποθετηθούν στην ψηφιακή ανάπτυξη των πόλεων μέσω ηλεκτρονικών δικτύων που θα βελτιώνουν την οργάνωση και τη λειτουργικότητά τους

Οι επιπλέον επιχειρήσεις που θα ενταχθούν θα μοιραστούν χρηματοδότηση 32 εκατ. ευρώ - Ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ανέρχεται σε 21.188 και οι αντίστοιχοι πόροι του ΕΣΠΑ σε 54,5 εκατ. ευρώ

Μέχρι 15/10/2021 η 100% επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε υδατοκαλλιέργειες & ιχθυοκαλλιέργειες (εκτροφή ψαριών, οστράκων, καρκινοειδών & μαλακίων) με ανώτατο επιδοτούμενο ποσό τα 2.000.000 ευρώ.