ΕΣΠΑ

Οι υποδομές των δύο μεγάλων Κεντρικών Αγορών Αθήνας και Θεσσαλονίκης αναβαθμίζονται με συγχρηματοδότηση 20 εκατ. ευρώ από Ελλάδα και ΕΕ, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Η προθεσμία για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα στήριξης της ρευστότητας σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19 στη Δυτική Μακεδονία είναι από τις 27 Ιανουαρίου μέχρι τις 3 Μαρτίου 2021

Απόρρητο Απόρρητο