ΕΣΠΑ

Οι επιχειρήσεις του κλάδου τουρισμού και εστίασης μπορούν να επιδοτηθούν για κεφάλαιο κίνησης που αφορά δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2021. Επίσης, επιδοτείται η ενεργειακή αναβάθμισή των επιχειρήσεων που έχουν έδρα στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζεται η επιδότηση κατασκευής e-shop λιανικής πώλησης

Η εκδήλωση εστίασε στον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό, στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2021 -2027, που σκοπό έχει την αύξηση της παραγωγικότητας μέσω νέων επενδύσεων και την ενσωμάτωση καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και νέων τεχνολογιών

Παρατείνεται έως 20/10 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για μη επιστρεπτέα επιδότηση ΕΣΠΑ σε startup μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο εθνικό μητρώο «Elevate Greece»

Η Ελλάδα έρχεται πάλι τελευταία μεταξύ των χωρών της ΕΕ στον Ευρωπαϊκό Δείκτη Δεξιοτήτων (ESI), ο οποίος μετράει το κατά πόσο οι εργαζόμενοι σε μια χώρα διαθέτουν τις δεξιότητες που ζητάει η οικονομία