ΕΣΠΑ

Ο πρωθυπουργός εστίασε στο χρονοδιάγραμμα των πρωτοβουλιών και της διαβούλευσης με τις Βρυξέλλες αλλά και στα εμβληματικά έργα που θα πραγματοποιηθούν με βάση το τελικό πλάνο - Μητσοτάκης: Ευκαιρία για ριζική μεταστροφή της εθνικής οικονομίας το Ταμείο Ανάκαμψης

Οι προβλέψεις είναι εξαιρετικά παρακινδυνευμένες και οι προοπτικές δεν είναι ευοίωνες, διότι δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ως προς το χρονοδιάγραμμα εύρεσης και μαζικής διάθεσης στο κοινό αξιόπιστων φαρμάκων και εμβολίων

Το νέο ΕΣΠΑ προβλέπει για την Ελλάδα αύξηση πόρων 8% σε σύγκριση με το προηγούμενο ΠΔΠ, καθώς και νέα κατανομή σε μία σειρά από τομείς με βάση τους στόχους της κυβερνητικής πολιτικής

H Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην αξιοποίηση κοινοτικών πόρων για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας - Σκυλακάκης: Πιο έτοιμη η Ελλάδα να διαχειριστεί ευρωπαϊκά κονδύλια σε σχέση με το παρελθόν

Απόρρητο Απόρρητο