Ευάγγελος Μυτιληναίος

Θα χρηματοδοτηθεί από Δημόσιο και ιδιώτες - Ο ΣΕΒ εκτιμά ότι η αύξηση της βιομηχανικής δραστηριότητας που θα επιτευχθεί θα μπορούσε να προσθέσει 7,7 μονάδες στο ΑΕΠ ή 16 δισ. ευρώ - Τί είπαν Μυτιληναίος, Στασινόπουλος, Γεωργιάδης