Από τις 5 Ιουλίου θα πληρωθεί το μέρισμα της ΕΥΔΑΠ, το οποίο ανέρχεται σε 0,31 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό).

">

ΕΥΔΑΠ

Τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2015 ποσού 0,31 ευρώ ανά μετοχή μεικτό, που αποτελεί το 76% επί των κερδών του 2015, ενέκρινε μεταξύ άλλων η ΓΣ των μετόχων της ΕΥΔΑΠ που πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη.

Τετρακόσιους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές θα προσλάβει η ΕΥΔΑΠ ΑΕ για τους καλοκαιρινούς μήνες, προκειμένου να κάνουν την πρακτική τους άσκηση.

Στις 22 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση διανομής μερισμάτων κερδών χρήσης 2015 στους μετόχους.

Μετοχές σε εμβληματικές επιχειρήσεις του Δημοσίου σε ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, κοινή ωφέλεια, μεταφορές, τράπεζες αλλά και ακίνητα - «Κλειδώνουν» τα πακέτα προς ιδιωτικοποίηση, εμπορική αξιοποίηση ή και πολυετή παραχώρηση μαζί με την ευθύνη του μάνατζμεντ