ευρωπσΙκές αγορες

Τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια -και κυρίως το Βρετανικό- ανταποκρίθηκαν ένθερμα στη μεγαλύτερη σαφήνεια που έφερε το βρετανικό εκλογικό αποτέλεσμα αλλά και στην πρώτη φάση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-Κίνας που δημιουργεί ελπίδες αποκλιμάκωσης και τερματισμού στη 18 μηνη διένεξη