ΙΟΒΕ

«Η καινοτομία θα βοηθήσει τη χώρα να αντιπαρέλθει τα μειονεκτήματα τόσο του μεγέθους της όσο και των ιστορικών παθογενειών«, ανέφερε στο συνέδριο «Reinventing Greece through Ιnvestments in Ιnnovation» του ΣΕΒ

Ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ αναφέρεται στις μεγάλες προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας, στα σημεία που αποτελούν πηγή αισιοδοξίας αλλά και πηγή ανησυχιών

Σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, η ενίσχυση προήλθε από σημαντική βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία και το λιανικό εμπόριο, η οποία αντιστάθμισε τη νέα εξασθένιση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Όσα είπε ο πρωθυπουργός στην εκδήλωση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών - Η επόμενη 10ετία ίσως είναι θρίαμβος - Η ανάγκη ταχύτητας στη λήψη των αποφάσεων και οι προοπτικές της χώρας