Ιράν

Η ΙΑΕΑ έχει "βασικό ρόλο" να εποπτεύει και να ελέγχει την εφαρμογή από το Ιράν των πυρηνικών δεσμεύσεων που έχει αναλάβει, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισόν προσθέτοντας ότι η ΕΕ βασίζεται στις εκθέσεις της ΙΑΕΑ