ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

Αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters επικαλείται την έκθεση του γερμανικού ινστιτούτου Ifo λίγο πριν τη δημοσίευσή της σύμφωνα με την οποία το πλεόνασμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της χώρας ανήλθε στα 293 δισ. δολάρια

Η εξέλιξη οφείλεται στις ισχυρές πιέσεις στο ισοζύγιο των καυσίμων και άλλων αγαθών που δεν μπόρεσαν να αντισταθμιστούν από τη βελτίωση της εικόνας στο ισοζύγιο θαλάσσιων μεταφορών και το ταξιδιωτικό ισοζύγιο