Ισραήλ

Προβλέπετο η μετεγκατάσταση περισσότερων από 16.000 Σουδανών και πολιτών Ερυθραίας που ζουν στο Ισραήλ σε δυτικές χώρες - Σε αντάλλαγμα το Ισραήλ θα έδινε άδεια παραμονής σε αντίστοιχο αριθμό μεταναστών που θα παρέμεναν στη χώρα

Απόρρητο Απόρρητο