καρτέλ

Όπως διαπιστώθηκε, στελέχη πέντε τραπεζών είχαν ανταλλάξει ευαίσθητες πληροφορίες και συναλλαγματικά σχέδια, γεγονός που τους επέτρεπε να χειραγωγούν τις διακυμάνσεις στην αγορά forex