Κρήτη

Τρεις έξυπνες ιδέες που αναμετρήθηκαν με την αγορά, μετεξελίχτηκαν σε μικρές καινοτομικές και εξωστρεφείς επιχειρήσεις διατηρώντας τα χαρακτηριστικά της συλλογικής προσπάθειας και της επίμονης και επίπονης εργασίας και έχουν όλα τα φόντα να διακριθούν και εδώ και στο εξωτερικό – ιδίως στο εξωτερικό που είναι πάντα και το μεγάλο στοίχημα

Ανατολικά του Αγίου Νικολάου - Έγινε αισθητός σε όλο το νησί -Το εστιακό του βάθος μετρήθηκε στα 10 χλμ

Απόρρητο Απόρρητο