Διπλασιασμός από τις 30 στις 60 ημέρες για καθυστέρηση στην αποπληρωμή των δόσεων τιυ δανείου, συμμετοχή του δανειολήπτη στην κατάρτιση από την τράπεζα της πρότασης ρύθμισης και ήπιες ρυθμίσεις πριν τεθεί σε εφαρμογή η εκποίηση ακινήτου, ώστε να γίνει οριστική διευθέτηση οφειλής σε καθυστέρηση,  είναι μερικές μόνο από τις αλλαγές που προβλέπει ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών που επιφέρει βελτιώσεις στον παλαιότερο του 2013.

">

Κόκκινα δάνεια

Διπλασιασμός από τις 30 στις 60 ημέρες για καθυστέρηση στην αποπληρωμή των δόσεων τιυ δανείου, συμμετοχή του δανειολήπτη στην κατάρτιση από την τράπεζα της πρότασης ρύθμισης και ήπιες ρυθμίσεις πριν τεθεί σε εφαρμογή η εκποίηση ακινήτου, ώστε να γίνει οριστική διευθέτηση οφειλής σε καθυστέρηση,  είναι μερικές μόνο από τις αλλαγές που προβλέπει ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών που επιφέρει βελτιώσεις στον παλαιότερο του 2013.

Στο ΦΕΚ ο νέος κώδικας δεοντολογίας που συνέταξε η Τράπεζα της Ελλάδος - Αφορά ιδιώτες και επιχειρήσεις με τζίρο μέχρι 1 εκατ. ευρώ - Απαραίτητη προϋπόθεση ο δανειολήπτης να θεωρείται συνεργάσιμος - Η διαδικασία ρύθμισης θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε έξι μήνες - Ποια πακέτα λύσεων προτείνονται στους δανειολήπτες

Εντός Σεπτεμβρίου οι τράπεζες θα πρέπει να υποβάλουν στον SSM τα σχέδια και τις προτάσεις τους για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων - Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει θέσει ήδη τους στόχους σχετικά με τα κόκκινα δάνεια, οι οποίοι και θα ελέγχονται αυστηρά κάθε τρίμηνο

Οι κλάδοι και επιχειρήσεις που έχουν «πνιγεί» στα «κόκκινα» δάνεια – Γιατί θα έχουν προτεραιότητα καίριοι τομείς της ελληνικής οικονομίας – Όλα τα στοιχεία για το μεγαλύτερο και πιο απειλητικό πρόβλημα της χώρας

Στα 34,5 δισ. το πιστοδοτικό κενό για την ελληνική οικονομία - Αν οι τράπεζες δεν προβούν σε αναδιαρθρώσεις των χαρτοφυλακίων τους τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα αναμένεται να αυξηθούν - Απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη διαχείριση των πρόωρων ληξιπρόθεσμων οφειλών, τονίζει η ΤτΕ - Τι προβλέπει η «Επισκόπηση του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος» της κεντρικής τράπεζας

Πώς στήθηκε το «παιχνίδι» για να περάσει και η ιδιωτική οικονομία στους δανειστές - Τον Σεπτέμβριο νέος νόμος βάσει του οποίου θα βγάζουν στο σφυρί με συνοπτικές διαδικασίες από εταιρείες έως και τα τριάρια του απλού κόσμου

Στις ρυθμίσεις και όχι στην πώληση των κόκκινων δανείων επικεντρώνεται το μοντέλο που προωθεί η ΤτΕ – Μόνο τα 5 δισ. από τα 108 δισ. θα πουλήθούν σε ξένα funds - Στόχος να καταστούν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα σε ενήμερα

Κυνήγι της φοροδιαφυγής με όπλο τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών έχουν εξαπολύσει οι Αρχές - Βροχή καθημερινά τα αιτήματα στις τράπεζες για δικαστική συνδρομή με κινήσεις λογαριασμών - Ειδικός φάκελος με τις υποθέσεις άνω των 30 εκατ. ευρώ