Κόλλιας

Στην ουσία, οι αρχηγοί των κρατών - μελών κατάφεραν, μετά από διαπραγματεύσεις και συμβιβασμούς, να προτάξουν το δημόσιο συμφέρον και την αλληλεγγύη των πολιτών τους.

Στην απόφαση για ευελιξία στα κράτη - μέλη σχετικά με το Πρόγραμμα Σταθερότητας με στόχο την καταπολέμηση των οικονομικών επιπτώσεων λόγω κορωνοϊού αναφέρθηκε ο πρόεδρος του οικονομικού επιμελητηριου Ελλάδος

Στην ανάγκη ενίσχυσης της μεσαίας τάξης στη μεταμνημονιακή εποχή, η οποία - όπως χαρακτηριστικά είπε - έχει σηκώσει μεγάλα φορολογικά βάρη, που την οδήγησαν στη φτωχοποίηση, και η οποία έπληξε την ελληνική οικονομία, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος