ΝΑΤΟ

«Οι Έλληνες», λέει ο Τσακ Ουάλντ, «ζητούν μια βαθύτερη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια και έχουν καταδείξει όλο και περισσότερο ότι θέλουν μεγαλύτερο ρόλο στο ΝΑΤΟ»