νερό

Αυτό γίνεται όταν λαμβάνει εβδομαδιαίες αναφορές για τα επίπεδα στα φράγματα που παρέχουν νερό στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Νότιας Αφρικής και για το πόσο νερό χρησιμοποιούν τα 4 εκατομμύρια κάτοικοί της.

Το 2016, η εταιρεία επένδυσε 7,3 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 1,6% των εσόδων προ φόρων, σε προγράμματα για τις τοπικές κοινωνίες, με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, την υπεύθυνη διαχείριση υδάτινων πόρων και αναπτυξιακά προγράμματα για τους νέους, σε συνεργασία με περισσότερες από 294 ΜΚΟ.

Το Σωματείο Εργαζομένων της ΕΥΑΘ υποστηρίζει ότι «το νερό δεν είναι εμπορικό προϊόν, αλλά αποτελεί κληρονομιά που πρέπει να προστατεύεται, να τυγχάνει της κατάλληλης μεταχείρισης και να μεταφέρεται στις επόμενες γενιές»