ξενοδοχεία

Το πρώτο έργο του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, που αφορά στην ανακαίνιση και επαναλειτουργία του ξενοδοχείου Domes of Corfu Autograph Collection, έχει ήδη  ολοκληρωθεί με τη στήριξη της Alpha Bank