Ξηραδάκης

Η Ελλάδα έχει μια χρυσή ευκαιρία τα επόμενα χρόνια να αποτελέσει τη γέφυρα προϊόντων και υπηρεσιών για Ευρώπη, Ασία και Αφρική, ανέφερε ο διευθύνων Σύμβουλος της XRTC Business Consultants Ltd και Πρόεδρος του Propeller Club Πειραιά

Απόρρητο Απόρρητο