ΟΑΕΕ

Με την υπουργική απόφαση, θα καθορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι προϋποθέσεις, ώστε να εξαιρεθεί η εξεταζόμενη κατηγορία ασφαλισμένων από την ασφάλιση και κατ’ επέκταση να απαλλαχτεί από οφειλές 

Αφορά δημοσιογράφους, αγρότες, μηχανικούς για χρέη που είχαν βεβαιωθεί πριν από τη λειτουργία του ΕΦΚΑ σε βάρος παράλληλα ασφαλισμένων για το ίδιο αντικείμενο, λόγω αμφισβήτησης υπαγωγής στον δεύτερο φορέα

Παρά τις κυβερνητικές υποσχέσεις ότι θα διευκολυνθούν οι ασφαλισμένοι που επιβαρύνονται υπέρμετρα από τις νέες εισφορές, οι υπάλληλοι στον ΕΦΚΑ δεν έχουν πάρει καμία οδηγία να χορηγήσουν ενημερότητα

Παρά τις αποφάσεις Ειρηνοδικείων - Πάνω από 75.000 ασφαλισμένοι που προστατεύονται από δικαστικές αποφάσεις συναντούν την άρνηση ή την άγνοια των υπαλλήλων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών

Σε αναβρασμό τα λογιστήρια των επιχειρήσεων που περιμένουν τις εγκυκλίους για τα μπλοκάκια και τα μέλη εταιρειών - Τι θα ισχύσει για μηδενικά εισοδήματα, νέους ελεύθερους επαγγελματίες, με βάση ποια εισοδήματα θα υπολογιστεί η εισφορά, πώς θα γίνεται ο επιμερισμός του ασφαλίστρου - Οι χαμένοι και οι κερδισμένοι από το νέο σύστημα