ΟΠΕΚΑ

Με αποφάσεις του υπουργού Εργασίας εγκρίθηκαν οι δαπάνες σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο ΟΠΕΚΑ για την καταβολή των επιδομάτων

Η σχεδίαση της πλατφόρμας είναι τέτοια, ώστε ο πολίτης να μπορεί εύκολα να ανεβάζει μόνο εκείνα τα έγγραφα που χρειάζεται, καθώς προηγήθηκε μια εκτεταμένη απλοποίηση της διαδικασίας, αφαιρώντας δικαιολογητικά που είτε ήταν περιττά, είτε μπορούσαν να αντληθούν μέσω άλλου μητρώου του Δημοσίου