ούζο

Η Γερμανία αποτελεί τη χώρα - προορισμό με το μεγαλύτερο μερίδιο κατανάλωσης - Οι εξαγωγές εμφάνισαν άνοδο κατά 31% σε αξία (+10,7 εκατ. ευρώ) και κατά 9,13% σε ποσότητα (1,5 εκατ. κιλά)