πρόσφυγες

Κι όμως! Πρόκειται για μια από τις σπάνιες φορές, εν μέσω προσφυγικής κρίσης που καταγράφηκε ένα 24ωρο με μηδενικές προσφυγικές ροές προς τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.