πρόσφυγες

Η κυβέρνηση Κόντε, θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αυξήσει τα κονδύλια για προγράμματα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των χωρών από τις οποίες ξεκινούν οι μεταναστευτικές ροές.