ΡΑΕ

Ηλεκτρικό ρεύμα

Στο βαθμό που οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και του διοξειδίου του άνθρακα θα αυξάνονται το επόμενο διάστημα, θα ακολουθούν κατ αντιστοιχία τα κόστη που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς με κυμαινόμενα τιμολόγια

Αφορμή για τις αλλαγές ήταν οι πρόσφατες σημαντικές ανατιμήσεις που προκλήθηκαν εξαιτίας της ενεργοποίησης των ρητρών για την τιμή των ρύπων και την αύξηση της χονδρεμπορικής τιμής

Οι προτάσεις που θέτει η Αρχή σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 30 Αυγούστου - Παροχή ενός τουλάχιστον σταθερού τιμολογίου ανά κατηγορία πελατών, κατάργηση «παγίου» και αλλαγές στη… ρήτρα αλλαγής προμηθευτή