ΡΑΕ

Στόχος όλα τα νησιά της χώρας να διασυνδεθούν σταδιακά στο ηπειρωτικό σύστημα - Χατζηδάκης: Οι διασυνδέσεις θα είναι ένα θετικό μήνυμα για το περιβάλλον και για τους καταναλωτές σε όλη την Ελλάδα