ΡΑΕ

Όπως επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά, η επαναφορά της δυνατότητας για αρνητικές προσφορές στην καθοδική αγορά ενδέχεται να πυροδοτήσει εκ νέου ράλι κόστους

Ποιο είναι το νέο πλαίσιο της πρότασης του Ρυθμιστή για να προστατευτούν οι καταναλωτές από τις ρήτρες των τιμολογίων που εκτινάσσουν το κόστος στα οικιακά τιμολόγια