ΣΕΒ

Απαιτείται να γίνει σοβαρή προσπάθεια αναδιάρθρωσης του παραγωγικού προτύπου, προς την πολυδιάστατη και βιώσιμη ανάπτυξη, προσελκύοντας τις αντίστοιχες επενδύσεις – Απαραίτητες οι συστηματικές μεταρρυθμίσεις

η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας αναδεικνύει ζητήματα για την επάρκεια των ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεση καθημερινών εργασιών, αναφέρει η έκθεση του ΣΕΒ

Ο ΣΕΒ πιστεύει ότι η στήριξη των επιχειρήσεων, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με βάση τις ΚΑΔ, αφενός περιορίζει τον κύκλο των πληττόμενων επιχειρήσεων, έχει ως αποτέλεσμα και την αυθαίρετη επιλογή κλάδων, και δεν λαμβάνει υπόψη τον βαθμό κατά τον οποίο πλήττονται

«Τα μέτρα που έχει ανακοινώσει και εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση, θα προφυλάξουν την ελληνική οικονομία σε κάποιο βαθμό από την πραγματοποίηση των ακραίων εκτιμήσεων του ΔΝΤ», αναφέρει ο Σύνδεσμος

Ο ΣΕΒ τονίζει παράλληλα την ανάγκη για «μία αποτελεσματική δημόσια υπηρεσία απασχόλησης, αυτό δηλαδή που θα έπρεπε να γίνει ο ΟΑΕΔ, που θα μπορούσε να εντοπίζει σε πραγματικό χρόνο τα κενά, τις ελλείψεις, και τις συμφορήσεις»