ΣΕΒ

Αργά ή γρήγορα, η κανονικότητα θα επανέλθει - Όταν αυτό συμβεί, προέχει οι απώλειες ανθρώπινης ζωής να έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό, ενώ παράλληλα να μην έχουν χαθεί παρά όσο το δυνατό λιγότερες θέσεις εργασίας και επιχειρήσεις

Η δέσμευση του Πρωθυπουργού, αλλά και των ηγετών της Ε.Ε., ότι θα κάνουν ό,τι χρειάζεται για να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης, είναι και δική μας δέσμευση, αναφέρει ο ΣΕΒ

Το σύστημα υγείας στην Ελλάδα μπορεί να ωφεληθεί από τη μετάβαση στην Υγεία 4.0 και ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να μειώσει το κόστος, προσφέροντας ταυτόχρονα καλύτερες υπηρεσίες στους ασθενείς

Την περίοδο 2008-2017 έφυγαν από τη χώρα περίπου 500.000 νέοι, δηλαδή το 4,6% του συνολικού της πληθυσμού - Εκτός της οικονομικής κρίσης ενοχοποιούνται για το φαινόμενο ευρύτερες διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας αλλά και σειρά παραγόντων όπως η έλλειψη αξιοκρατίας