ΣΕΠΕ

Την αίσθηση ότι το 2016 η προσπάθεια των εισηγμένων εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών, ήταν να σταθεροποιήσουν τις πωλήσεις τους και να βελτιώσουν τη λειτουργική κερδοφορία τους, επιβεβαιώνουν τα οικονομικά αποτελέσματα των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου.

Για την ιστορία, το 2017 το ΣΕΠΕ θα δαπανήσει για φως 130 χιλιάδες ευρώ και για τηλέφωνο 121 χιλιάδες ευρώ – αμέσως αμέσως μαζεμένο ένα ποσό 250 χιλιάδες ευρώ

"Με έναρξη το εμπορικό γεγονός της "Black Friday", έχει τεθεί ήδη σε εφαρμογή και πραγματοποιείται εκστρατεία ελέγχων, ενόψει των εορτών σε όλη τη χώρα" επισημαίνει το υπουργείο Εργασίας

Παραβάσεις που αφορούσαν υπερωριακή απασχόληση και ζητήματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων διαπίστωσε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) σε 21 επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν, στο πλαίσιο ελέγχων για τη Black Friday.