σύνταξη

Προβλέπεται η απόδοση της προκαταβολής στους δικαιούχους με fast track διαδικασίες και αναδρομικά από το χρόνο κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότηση - Απαγόρευση των μετατάξεων για τους υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ