σύνταξη

Προβλέπεται η απόδοση της προκαταβολής στους δικαιούχους με fast track διαδικασίες και αναδρομικά από το χρόνο κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότηση - Απαγόρευση των μετατάξεων για τους υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ

Οι νέες επικουρικές θα είναι πλήρως κεφαλαιοποιητικές και στο νέο Ταμείο θα ενταχθούν υποχρεωτικά οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, προαιρετικά οι σημερινοί εργαζόμενοι έως 35 ετών, καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες που δεν έχουν σήμερα επικουρική

Χιλιάδες είναι οι ωφελούμενοι από νέα εγκύκλιο του ΕΦΚΑ - Οι αλλαγές δίνουν τη δυνατότητα να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη ασφαλισμένοι που έχουν διαδοχική η παράλληλη ασφάλιση στο πρώην ΟΑΕΕ και στο πρώην ΙΚΑ - Παραδείγματα