τέλη κυκλοφορίας

Σήμερα οι τελευταίες πληρωμές …του 2020 - Όποιος αμελεί ή αδυνατεί να εκπληρώσει μέχρι σήμερα έστω και μία από αυτές τις υποχρεώσεις, κινδυνεύει να πληρώσει με προσαύξηση -έως και στο διπλάσιο- ό,τι βγει σε καθυστέρηση

Ποιοι οι τρεις τρόποι πληρωμής - Τι είπε ο υπουργός για το πρόγραμμα κάλυψης παγίων δαπανών, τους επόμενους κύκλους Επιστρεπτέας προκαταβολής και το κόστος που επιφέρει στην οικονομία το lockdown