Τέρνα Ενεργειακή

Μέσω προσυμφωνημένων συναλλαγών στην τιμή των 13 ευρώ - Συνεχίζονται οι μετοχικές διεργασίες με την είσοδο του εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη στο μετοχικό κεφάλαιο