Τέρνα

Ο διαγωνισμός βαλλόταν τους τελευταίους μήνες με απανωτές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που σχετίζονταν με άλλα έργα τα οποία όμως συνδέονταν με την γραμμή 4 του μετρό καθώς άνοιγαν θέματα εμπλοκής των εταιρειών σε θέματα ανταγωνισμού