Τέρνα

Την διαδικασία έχουν αναλάβει δυο ελληνικές τράπεζες, αλλά έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και πολλοί brokers του εξωτερικού.

Μπορεί στην Πελοπόννησο η Τέρνα να περιμένει δύο χρόνια για να υπογράψει την σύμβαση για τις μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων, φαίνεται όμως ότι πιο γρήγορη διαδικασία θα είναι η αντίστοιχη μονάδα της Ηπείρου, στην οποία μάλιστα, κατά το διαγωνιστικό σκέλος αρχικά είχε έρθει δεύτερη