τιμολόγια ρεύματος

Το ωράριο χειμερινής περιόδου είναι 15:00-17:00 και 02:00-08:00 για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών,15:30-17:30 και 02:00-08:00 για τους πελάτες των μη διασυνδεδέμενων νησιών

Η βιομηχανία απορρίπτει τις αυξήσεις 10% που προτείνει η ΔΕΗ στα βιομηχανικά τιμολόγια - Τις αρχές ανταγωνισμού επικαλείται η κυβέρνηση: «Όσο ισχύει το καθεστώς κρατικών ενισχύσεων δεν μπορούμε να στηρίξουμε την ενεργοβόρο βιομηχανία μας»