τράπεζες

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν συμμετάσχει κατ’ επανάληψη στο παρελθόν σε τέτοιου είδους ασκήσεις και στις πιο πρόσφατες με ιδιαίτερη επιτυχία, τόνισε ο διευθυντής της Διεύθυνσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Σπύρος Παντελιάς

Μία σειρά από αλλαγές, οι οποίες αφορούν στον Πτωχευτικό Νόμο που ήρθε να αντικαταστήσει πληθώρα κανονιστικών πλαισίων, τα οποία, όμως, δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της υπερχρέωσης, πέρασε η κυβέρνηση

Το ν/σ προβλέπει, μεταξύ άλλων, εξάμηνη περίοδο χάριτος για τους servicers, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους των ανακτήσεων και διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των «τιτλοποιήσεων απαιτήσεων»