ΤΧΣ

Η σημερινή ημερομηνία κατά την οποία τυπικά παραιτείται σύσσωμη η Εκτελεστική Επιτροπή του ΤΧΣ φαίνεται πως θα περάσει “σιωπηρά”, καθώς τα μέλη της θα κληθούν να παραμείνουν στις θέσεις τους έως ότου επιλεχθεί νέα διοίκηση. 

Από την απάντηση της Εθνικής Τράπεζας προκύπτει ότι, ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ δεν άσκησε όσα αναφέρονται στη νομοθεσία σχετικά με την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης.