Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Το υπό σύσταση Ταμείο αφορά «την πρώτη χρηματοδοτική συμφωνία στο τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, με ένα πρόγραμμα εστιασμένο στη γεωργία» και αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του τον Ιανουάριο

Απόρρητο Απόρρητο