υπουργείο Εσωτερικών

Την επίσπευση των αντιπλημμυρικών έργων ζήτησε από τους αιρετούς της Αυτοδιοίκησης ο υπουργός αναφέροντας ότι σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αναμένεται ένα νέο συνολικό αναπτυξιακό πρόγραμμα για την Αυτοδιοίκηση