υπουργείο Περιβάλλοντος

Στην υπαγωγή περιλαμβάνονται το σύνολο των αιτήσεων χωρίς δάνειο, καθώς και σημαντικός αριθμός αιτήσεων με δάνειο. Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων των αιτήσεων υπερβαίνει τα 146 εκατ. ευρώ.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος κάλεσε και τις άλλες εταιρείες να ακολουθήσουν το παράδειγμα της ΔΕΗ - Η εταιρεία αγόρασε υγειονομικό υλικό από την Κίνα που αναμένεται με ειδικά ναυλωμένη πτήση