φοροι

Στόχος να δοθεί ένα τέλος στη φοροαποφυγή πολυεθνικών κολοσσών που επιλέγουν ως έδρα χώρες με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές - Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, οποιεσδήποτε αλλαγές της φορολογίας μπορεί να οδηγήσουν σε ανακατανομή κεφαλαίων ύψους 100 δισ.δολαρίων - Ποιοι και γιατί αντιδρούν

Προθεσμία έως τις 30 Ιουνίου για την περαίωσης της Ειδική Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Ποιους αφορά η ρύθμιση που φέρνει κούρεμα έως 75% στις προσαυξήσεις

Σήμερα οι τελευταίες πληρωμές …του 2020 - Όποιος αμελεί ή αδυνατεί να εκπληρώσει μέχρι σήμερα έστω και μία από αυτές τις υποχρεώσεις, κινδυνεύει να πληρώσει με προσαύξηση -έως και στο διπλάσιο- ό,τι βγει σε καθυστέρηση

Απόρρητο Απόρρητο