Παρά το γεγονός ότι δεν αποφασίστηκαν οι λεπτομέρειες για το χρέος

">

Moody’s

Ο οίκος αξιολόγησης Moody's υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Deutsche Bank, σε Baa2 από Baa1, δηλαδή δύο βαθμούς πάνω από τα junk. Παράλληλα, η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των καταθέσεων της εταιρίας βαθμολογήθηκε με Α3 από Α2.