Γενικός Δείκτης:635.66-0.71%
EUR/USD: 1.0641
Τιτάν: Πώληση 8.700 μετοχών από την Εθνική

Τιτάν: Πώληση 8.700 μετοχών από την Εθνική

Η Τιτάν ανακοίνωσε ότι η Εθνική Τράπεζα, νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον κ. Πέτρο Σαμπατακάκη, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, προέβη την 21/03/2017 σε πώληση 2.000 κοινών…
Tags: