Γενικός Δείκτης:848.250.42%
EUR/USD: 1.22
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας ΓΓ ΔΟΣ & ΑΣ με Χρηματιστήριο Αθηνών

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας ΓΓ ΔΟΣ & ΑΣ με Χρηματιστήριο Αθηνών

Η θεσμοθέτηση της συνεργασίας αποσκοπεί στην ανάληψη πρωτοβουλιών και συνδιοργάνωση δράσεων που θα ενδυναμώσουν το οικοσύστημα των ελληνικών εξωστρεφών επιχειρήσεων, θα αξιοποιήσουν καλύτερα το δίκτυο της ομογένειας και θα μειώσουν…