Γενικός Δείκτης:772.890.91%
EUR/USD: 1.16
Ε.Κ και καμπάνιες

Ε.Κ και καμπάνιες

Δεν μπορεί δηλαδή λ.χ να υπόσχεσαι αποδόσεις με αντάλλαγμα ψήφους επι δικαιωμάτων μετοχών, όπως συμβαίνει σε καμπάνια